3d-estate-3

3D BILDER

---

FOTOREALISME
SOM INSPIRERER
OG ENGASJERER


 


3D bilder er et kraftig virkemiddel for å skape engasjement og
tjener som hovedelementet i presentasjon av nybygg.

Våre 3D bilder kommuniserer kvalitetene i ditt prosjekt sånn at
beslutningen blir enklere og raskere for boligkjøper.


 

EKSTERIØR

---

Gjennom dyp forståelse av underlaget presenterer våre eksteriørbilder prosjektet ditt på en estetisk og korrekt måte.

INTERIØR

---

Våre interiørbilder inspirerer og hjelper boligkjøper med å forestille seg livet i sitt fremtidige hjem.

OVERSIKTSBILDER

---

Vis hvordan prosjektet henger sammen og harmonerer med omgivelsene. 

BALKONG, MILJØ OG UTEPLASS

---

Uteplassen verdsettes høyt  i det norske boligmarkedet og er et viktig element i markedsføringen av prosjektet.

ALLTID I SYLSKARP
4K KVALITET

---

Våre 3D visualisering leveres i 4K (fire ganger høyere oppløsning enn HD) og kan brukes på alle flater, enten om det er mobil eller et store byggeplasskilt.

SNAKK MED OSS


Våre produkter er tilpasset prosjekter av alle størrelser.
En av våre rådgivere hjelper deg med å sette sammen en totalløsning som effektivt presenterer ditt prosjekt på en estetisk og oversiktlig måte.