3d-estate-2
3D Estate

FOKUS PÅ PROSESS OG GOD PROSJEKTLEDELSE

Våre dyktige prosjektledere sørger alltid for å holde deg oppdatert, og legger
stor stolthet i å aldri gå over deadline. Gjennom hele prosessen setter vi
god flyt, tydelig kommunikasjon og fleksibelt samarbeid i sentrum. 

Et samarbeid med 3D Estate skal føles enkelt og ærlig.

1.
OPPSTART OG INFORMASJONSINNHENTING

I en oppstartsfase er det viktig for oss å bli kjent med våre samarbeidspartnere. Det er viktig at alle involverte parter snakker sammen ansikt til ansikt, og lærer hverandre å forstå. Slik legger vi grunnlaget for et optimalt samarbeid.

2.
DEFINERING AV MÅLGRUPPE, FOKUS OG RETNINGSLINJER FOR 3D

Sammen setter vi oss ned og diskuterer hva som er viktig for deg og ditt prosjekt. Hvem kommuniserer vi med, og hvordan skal vi gjøre det for å oppnå best mulig effekt.

3.
LØSNINGSORIENTERT SAMARBEID MED ARKITEKT OG UTBYGGER

Alle parter kan bidra i prosessen. Våre prosjektledere samarbeider på tvers av fagfelt og holder alle involverte parter oppdatert på utvikling, produksjon og fremdrift.

4.
ENDRINGER OG FORBEDRINGER

Sammen evaluerer vi 3D visualiseringer eller andre produkter. Vi justerer, forbedrer og spisser - alt med mål om skape mest mulig verdi i dine prosjekter.

5.
SØMLØS OVERLEVERING I HENHOLD TIL DEADLINE

Å levere til avtalt tid er, i likhet med kvalitet, utrolig viktig for oss. Vi ser forutsigbarhet som en selvfølgelighet og gjør alt vi kan for å overholde frister.

Effektive prosesser

Forutsigbare priser

Deadline-garanti

UTFORSK MULIGHETENE FOR ET SAMARBEID MED 3D ESTATE

Bli kontaktetVår erfaring