3d-estate-4

KUNDER

---

Logo

«3D Estate har gjennom visualisering av forskjellige prosjekter for Snøhetta vist at de har en meget god evne til å leve seg inn i prosjektets egenart og samtidig produsere gode visualiseringer på effektivt vis. Vi opplever også at kommunikasjonen med prosjektleder og designerne i 3D Estate som svært god, og at de sammen utviser en god forståelse for våre ønsker og behov i forbindelse med uttrykket vi ønsker i visualiseringene våre." 

- Simen Vedvik Evensen, Snøhetta Oslo AS

NOEN UTVALGTE KUNDER

---

Snøhetta