3d-estate-4


MUSTAD EIENDOM -
LILLEAKERVEIEN 8 & 10

---

Mustad Eiendom stod ovenfor en klassisk utfordring; Hvordan få ned ledighet i eksisterende bygg? Basert på 2D plantegninger og snitt modellerte vi lokalene slik at volumer blir fremstilt korrekt. Det ble også tatt bilder (drone/foto) av utsikten for realistisk fremstilling. 

Når lokalene var ferdig modellert utforsket vi ulike planløsninger. Etter ett par gode alternativer var utformet jobbet vi sammen med gårdeier for å realisere den som ga best utnyttelse av lokalet. Med utgangspunkt i ett ønske om en høy kvadratmeterpris fikk 3D Estate full frihet i utforming av interiør. 

Her presenterer vi først hva vi gjorde i Lilleakerveien 10.


 Her presenterer vi hva vi Lilleakerveien 8. 

Kvadratmeterprisen i dette lokalet er litt lavere enn i nummer 10, noe som reflekteres i utforming av interiør. 3D Estate satt opp to versjoner, henholdsvis mørk og lys. 

Trykk deg gjennom karusellen under for å se 3D bildene fra Lilleakerveien 8