3d-estate-4


 THON EIENDOM - SKÅRERLØKKA

---

Vi fikk en spennende utfordring fra Thon Eiendom i forbindelse med markedsføringen av et boligprosjekt bestående av 450 enheter. Prosjektet var fortsatt i tidlig fase og prosjektering av fasade og utomhusplan var ikke avklart. Samtidig var det ønskelig å starte tidlig med innsamlingen av interessenter for en mer effektiv prosess ved salgstart Løsningen ble en konseptanimasjon kombinert med 3D bilder av de delene av prosjektet som hadde kommet lenger i prosjektering. Animasjonen tok utgangspunkt i grove volummodeller fra arkitekt, resultatet kan du se her: 


 

3D bilder tjener som et av hovedelementene i presentasjon av nybygg. Spesielt når prosjektet har flere kvaliteter som tydelig må kommuniseres til potensielle boligkjøpere er det avgjørende med 3D bilder som inspirerer og engasjerer. 

Skårerløkka er et stort prosjekt med mange kvaliteter, under kan du se et utvalg av 3D bildene av prosjektet.