3d-estate-4


VESTAKSEN EIENDOM - FISKUM PARKEN

---

Vestaksen Eiendom utvikler et enormt området som har potensiale til å bli en av de største logistikparkene i Norden. Prosjektet er fortsatt i tidlig fase og 3D Estate ble valgt som partner for å visualisere mulighetene som ligger i tomten. 

I dette prosjektet var det fokus på funksjon og utnyttelse av tomt hva angår bygg og infrastruktur. Basert på volumskisser fra arkitekt modellerte vi hele området og utforsket muligheter for infrastruktur, bland annet veinett og hvileplasser.  

Scroll ned for et utvalg av 3D bildene som har blitt laget nå. 


Samtidig var det viktig for naboer å få ett inntrykk av hvordan parken potensielt vil fremstå fra deres tomt. Det ble derfor laget 3D bilder fra nabotomter mot Fiskumparken for en enklere og tydligere dialog med eksisterende beboere.