3d-estate-2

Snøhetta: Tett samarbeid med 3D designere er avgjørende

Snøhetta og 3D Estate samarbeidet på det ambisiøse prosjektet Kobbergården. Dette prosjektet gjaldt total rehabilitering av tre eldre bygårder i sentrum, et unikt prosjekt som krevde høy kompetanse, nysgjerrighet og fantasi på arkitektur og visualisering. Selve prosjektet var hypersentralt og hyperaktuelt for målgruppen på den tiden. Snøhetta tegnet prosjektet og ønsket å skape kvaliteter som var utenom det vanlige i denne type bygårder.

I arbeidet med å designe og møblere utfordret de 3D Estate til å ta utgangspunkt i målgruppen – hvem som ville bo der og hvordan leiligheten ville bli brukt. Hvordan ville leiligheten til en surfer se ut? Hvilke kvaliteter setter en DJ pris på i leiligheten sin?

"Samarbeidet var preget av gjensidig nysgjerrighet og et ønske om å skape visualiseringer som skilte seg ut. Det var en utfordring som vi opplevde at 3D Estate tok på alvor og klarte å løse veldig bra", sier Simen Vedvik Evensen, seniorarkitekt i Snøhetta.

Snøhetta gjør stort sett ikke visualiseringer selv.  Evensen forklarer at det krever mye spesialkompetanse, og da er det en fordel for Snøhetta at andre, som 3D Estate, kan levere denne type tjenester.

"Å ha et tett samarbeid med 3D designere er avgjørende for å få Snøhettas prosjekt-visjon ut i live. Det er viktig å visualisere mulighetene og kvalitetene i de prosjektene vi jobber med. Både 3D artister og arkitekter er opptatt av detaljer, og man har nok et behov for å etterligne virkeligheten. Uavhengig om man jobber med visualisering eller arkitektur, så er det tilfredsstillende å få det digitale til å speile kvalitetene i prosjektet på en troverdig og forståelig måte", fortsetter Evensen.

Snøhetta er enig med 3D Estate at virtual reality (VR) er en viktig del av fremtiden for visualisering av bygg, og ser for seg at VR vil bli en stor del av en digital markedsføringspakke i nær fremtid. Med VR har man mange muligheter, enten om man har et panoramabilde i nettleser som alle har tilgang til, eller om man tar på seg VR-brillene og kan bevege seg og være interaktiv.

"Det skjer utrolig mye innenfor det feltet nå! Når det gjelder nybygg, blir VR antakeligvis en viktig driver i boligmarkedet de neste årene. Istedenfor å investere i dyre visningssentere og prospekter på papir, kan man illustrere boligen digitalt. Det går mot en heldigitalisering av bransjen, og vi i Snøhetta har stort fokus på dette nå. Vi har etablert et eget VR-rom på Snøhetta, og vi jobber nå med å finne beste praksis for å få det inn i prosjektene våre", avslutter Evensen.